Utstillingen: Fading Faces

Installasjonen viser et dystopisk fremtidsbilde hvor dyrene og deres habitat er ødelagt av menneskeheten. Prosjektet baseres slik på en framtidsillusjon hvor dyrene i bildene er utryddet og det eneste som er igjen er nedbrente og livløse skoger.