Haitunnel

Haitunnel

I haitunnel har vi over 40 forskjellige arter tropiske fisk. 

I Haitunnelen har vi mange arter av tropiske fisk og 2 typer hai. 

Svarttippet revhai

Carcharhinus melanopterus

Utbredelse:Tropisk og subtropiske farvann i Indo-pasifiske havområder.

Størrelse: Opptil 2 m og  15 kg

Diett: Hovedsakelig fisk, men også krepsdyr, blekkspruter og andre bløtdyr.

Levested: Grunt vann nær kysten ved korallrev, men kan gå så dypt som 75 m.

Vernestatus: Nær truet (IUCN rødliste)

Denne haien er vivipar, det betyr at de føder levende unger. Hunnen kan få 2-4 barn en eller to ganger i året og de går drektig i 8-9 måneder (opptil 16 måneder i noen lokaliteter).

 

Brunbåndet bambushai 

Chiloscyllium punctatum

Utbredelse: Asia- Australia

Størrelse: Dette er en liten hai som blir ca. 1 m lang.

Diett: Småfisk og muslinger 

Levested: Hovedsakelig lever de på havbunnen og finnes nære korallrev.

Vernestatus: Nær truet (IUCN rødliste)

De er nattaktive og kan overleve ute av vann i opp til 12 timer. De har skjeggtråder, som er sanseorganer. De store trusler mot disse haiene er tapet av deres habitat, forurensning, og jakt (både for akvarie-handelen samt som mat).

 

I tillegg til disse haiene har vi mange spennende typer tropiske fisk som Leopardmuren, Piggskate, Clown Trigger og mange flere. 

 

 

 

Flere artikler

Koi-Karper - Smokkeslutt

Koi-Karper - Smokkeslutt

Karpefiskene våre elsker å få besøk av barn som skal slutte med smokk. Derfor er stor stas når barna overleverer den høytidelig til oppbevaring i sylinderen hos karpene på Akvariet.

Les mer

Europeisk oter

Europeisk oter

Europeisk oter er et semi-akvatisk rovpattedyr i mårfamilien.

Les mer

Svarttippet Revhai

Svarttippet Revhai

Svarttippet revhai er en vanlig og utbredt artet som regelmessig fanges av kystfiske.

Les mer