Silkeape

Silkeape

Silkeapene Hugo og Eriksen er nysgjerrige, sosiale og liker å hilse på gjestene våre.

Utbredelse: Den nordøstlige kysten av Brasil.

Størrelse: 18-19 cm høy og 200-300 gram.

Diett: Saft fra trær, insekter, fugleegg, blomster og litt frukt.

Levested: Holder til i trærne i tropisk regnskog.

Vernestatus:   CITES II – beskyttet men ikke direkte truet / IUCN rødliste - livskraftig

Hvitøret silkeape er sosiale dyr som lever i grupper på 3 – 15 dyr, der vanligvis ett par formerer seg. Den dominante hunnen får som oftest tvillinger, og hele flokken samarbeider for å fostre opp ungene.

Foreløpig finnes det mange silkeaper som lever i naturen, men habitatene deres blir mindre for hvert år pga. utbygging og avskoging til fordel for dyrkbar jord.

Apene snakker med hverandre både ved lyder, kroppsspråk og lukt, og i likhet med mennesker kan de formidle mye bare ved hjelp av ansiktsuttrykk. Silkeaper vil bruke duft kjertler på brystet og baken for å markere sitt territorium.

Flere artikler

Koi-Karper - Smokkeslutt

Koi-Karper - Smokkeslutt

Karpefiskene våre elsker å få besøk av barn som skal slutte med smokk. Derfor er stor stas når barna overleverer den høytidelig til oppbevaring i sylinderen hos karpene på Akvariet.

Les mer

Europeisk oter

Europeisk oter

Europeisk oter er et semi-akvatisk rovpattedyr i mårfamilien.

Les mer

Svarttippet Revhai

Svarttippet Revhai

Svarttippet revhai er en vanlig og utbredt artet som regelmessig fanges av kystfiske.

Les mer