Bli med å se når fiskene i havakvariet får mat

Du finner havakvariet rett ved inngangen til Akvariet  – til høyre for trappen.