Reptilfôring

Denne fôringen vil være ulik fra uke til uke. Det vil variere hvem som mates, det kan være slanger, øgler, silkeapene, brillekaimaner osv. Møt opp på Tropisk avdeling og dyrepasser forteller hva som er på dagens plan.