Både Havnelageret og Bring-tomten er aktuelle tomter for nye Akvariet.

Akvariet i Bergen er godt i gang med planene om å etablere et verdensledende kunskapssenter for havet på Dokken.

To aktuelle tomter på Dokken

Bergen kommune har nå sendt sitt forslag til arealstrategi for Dokken til politisk behandling. Akvariet i Bergen har jobbet godt og tett med kommunen i dette arbeidet, men vi er selvsagt spent på planen og hvordan den foreslås. For vår del var det ekstra spenning knyttet til forslaget på lokalisering av det nye kunnskapssenteret for havet. To alternative tomter foreslås i saken; Havnelageret og den såkalte Bring-tomten. Vi støtter kommunen i at dette er veldig gode forslag.

 

Havnelageret er et spennende forslag

Blant de to, så synes vi det er ekstra spennende å bruke Havnelageret, bygget i 1956, på nytt. Vi ser for oss at et ombruksprosjekt i første fase på Dokken, et bredt samarbeid nasjonalt og i byen vår, kan gjøre dette til et pioner- og signalprosjekt av internasjonalt kaliber innen bærekraft og gjenbruk. Her, kan vi se for oss sambruk med andre aktører innen kunnskapsformidling, kultur, næringsliv og akademia. Vi ønsker at Havnelageret skal syde av aktivitet. Av folk. Av latter. Av byliv.
 

Høye ambisjoner og gjennomføringsplan

Vi har høye ambisjoner og ambisiøs gjennomføringsplan, og skal bidra med attraktivitet til Dokken på et tidlig tidspunkt. Sammen med etableringen av et samlokalisert Havforskningsinstitutt og Fiskeridirektorat, vil etableringen vår kunne gi store positive ringvirkninger for området og bylivet i vår stolte by, og samtidig bidra for å øke kunnskapen om havet og jordens akvatiske miljøer.

$section['image-alt-' . ($i + 1)]

Foto: Bergen Kommune

$section['image-alt-' . ($i + 1)]

Steinbit

$section['image-alt-' . ($i + 1)]

Foto: Bergen Kommune

Dokken

Når havneaktiviteten er flyttet ut, etterlates 249 000 kvadratmeter til byggeland.

Da EGD Property, OBOS, MAD Arkitekter, Asplan Viak og Probiz utarbeidet «Visjon Dokken» anslo de 3500 boliger og 8000 arbeidsplasser der containerhavnen er i dag.

Utviklingen av det som blir en stor sentral bydel i Bergen vil foregå over flere tiår. Det er Bergen kommune selv som eier arealene.

Allerede er det mer eller mindre klart at Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal samlokaliseres der. Akvariet vil også dit.

Kilde: Bergensavisen


Flere artikler