Finansieringen av forstudiet til Nye Akvariet godt i gang!

Finansieringen av forstudiet til Nye Akvariet godt i gang!

Bergen ble født av havet, og lever ennå av havet. Nå foreslår Akvariet at Bergen skal få et hav - midt i byen. Bergen skal bli verdensledende på formidling og opplevelse av havet. Det Nye Akvariet vil prege en hel ny bydel, og vi vil gi byutvikling av tidligere havnearealer en ny dimensjon.

3 + 2 millioner til forstudie for Nye Akvariet

Akvariet i Bergen jobber med utvikling av Nye Akvariet på Dokken og har nå blitt tildelt 3 millioner kroner av Sparebanken Vest og 2 millioner kroner fra Stiftelsen SR-Bank til arbeid med forstudie. Med tildelingen er finansieringsarbeidet for det Nye Akvariet i Bergen i gang.

 

Gode samarbeidaparter er viktig

Norge er en stolt havnasjon og Bergen er Norges havhovedstad. Akademia må møte havnæringene. Unge, kloke hoder må bli tiltrukket av å arbeide med havet. Alt dette skal skje i en bydel hvor boliger, næring og akvariet samvirker med verdenshavene. Her finner vi verdensledende marine og maritime selskaper, og forsknings- og kunnskapsmiljøer. Kunnskap og engasjement om havet og dets marine ressurser er avgjørende for verden, Norge og Bergens fremtid.

Ønsker å flytte havet inn i Bergen

I september offentliggjorde Akvariet i Bergen deres rykende ferske planer for det Nye Akvariet. Rapporten er en mulighetsstudie og har anbefalinger om hvor de ønsker at det skal bygges.

Akvariet går for samlokalisering med HavforskningsinstituttetDokken, noe som vil prege en hel bydel positivt. Like før jul vedtok regjeringen å flytte Havforskningsinstituttet til Dokken, hvor det kanskje største byutviklingsprosjektet i Bergen begynner å ta form.

– Vi ønsker å flytte med Havforskningsinstituttet til Dokken. Dette er en gylden anledning til ikke bare å åpne Bergen mot sjøen, men å flytte havet inn i Bergen, sier Erik Bøckmann, styreleder i Stiftelsen Akvariet.

 

Arkitekt-skisse som viser hvordan Det Nye Akvariet kan se ut på Dokken

Foto: Vill Urbanisme

Arkitekt-skisse som viser hvordan Det Nye Akvariet kan se ut på Dokken

Foto: Vill Urbanisme

Bergen skal ikke bare åpnes mot havet, men gjennom Det Nye Akvariet vil havet flytte inn og bli en del av byen. Alle vet at havet er viktig. Fiskeri- og havbruksnæringen er sentral for verdiskapningen. På havets bunn borer vi, og henter opp store verdier.
 

INTET ER SÅ ROMMELIG SOM HAVET, INTET SÅ TÅLMODIG. PÅ SIN BREDE RYGG BÆRER DET LIK EN GODSLIG ELEFANT DE SMÅ PUSLINGER SOM BEBOR JORDEN; OG I SITT STORE KJØLIGE DYP EIER DET PLASS FOR ALL VERDENS JAMMER. DET ER IKKE SANT AT HAVET ER TROLØST; FOR DET HAR ALDRI LOVET NOE: UTEN KRAV, UTEN FORPLIKTELSE, FRITT, RENT OG UFORFALSKET BANKER DET STORE HJERTE – DET SISTE SUNNE I DEN SYKE VERDEN.

ALEKSANDER KIELLAND

 

De to gode naboene

På overflaten og i strandsonen nyter vi livet. Men selv om vi vet at havet er viktig, er det også fremmed. Vi lever av havet, men på jorden. Det er utilgjengelig, fremmed, selv for bergensere. Der ligger kanskje forklaringen på den stemoderlige behandlingen havet har fått. Havet er rommelig og tålmodig, men nå fylles det med plast, og menneskeskapte klimaforandringer ødelegger artsmangfoldet, hvor ødelagte korallrev er ett eksempel.

Vi vet det så inderlig godt, men forståelse er tydeligvis noe annet enn kunnskap. I desember 2018 vedtok Regjeringen å flytte Havforskningsinstituttet til Dokken. Ennå er det mulig å sikre at Det Nye Akvariet blir nær nabo av Havforskningsinstituttet.

Det Nye Akvariet i Bergen skal være en helårsdestinasjon for bergensere, besøkende fra resten av landet og mennesker fra hele verden. Vi skal jobbe tett med andre aktører innen turisme for å utvikle Bergens stolthet og nasjonalskatt, Akvariet i Bergen, til helt nye høyder!

Svart/hvitt-bilde av menn i dress og uniform som håndhilser
Oversiktsfoto av Bergen og Nordnes tatt fra luften

Nord-Europas største og mest moderne akvarium

En gang var Akvariet i Bergen Nord-Europas største og mest moderne akvarium. Men 60 år etter åpningen er ikke fysisk vekst lenger mulig. Anleggene er utdatert og preget av tidens tann. Fremdeles er Akvariet en av byens stoltheter, og relevant for barn og unge i deres læring om havet. Samtidig er dagens situasjon utfordrende. Vi står foran viktige veivalg.

Akvariet i Bergen er en nasjonal institusjon som gleder nasjonale og internasjonale besøkende. Samtidig har Akvariet som lokal destinasjon hatt den største påvirkningen på bergenserens opplevelse av havets mangfoldighet og klodens mange eksotiske dyr.

 

Akvariet er en viktig del av Bergens byutvikling. Med ny lokalisering og vitalisering av både innhold og misjon, vil Det Nye Akvariet ta en mer sentral rolle som by- og samfunnsutvikler.

Ung jente som ser på fisket i et akvarium
Ung jente som holder to små krabber i hendene sine

Akvariet – en attraksjon, formidler og gledesspreder

Akvariet har vært en av Bergens viktigste attraksjoner som har vokst og utviklet seg i takt med samtiden, formidlet samspillet mellom dyr og mennesker, og lagt til rette for lærelyst om hva havet inneholder av hemmeligheter. Som samfunnsaktør har Akvariet i Bergen hatt en stemme i denne formidlingen om havet, og tilpasset seg så vel global og lokal utvikling. I byutviklingen har Akvariet vist seg som en viktig tilrettelegger for helse, bevegelse, turisme og noe så enkelt som å glede mennesker. Det viktigste i byutvikling er å gjøre det godt for menneskene å være i byen.

 

Dokken har vært forespeilet som beste lokalisering  for Akvariet i flere sammenhenger, det har også endt opp som vår konklusjon.

ASLAK SVERDRUP

 

LES RAPPORTEN “HAVET I BYEN – BYEN FRA HAVET” HER

Arkitekt-skisse som viser hvordan Det Nye Akvariet kan se ut på Dokken

Foto: Vill Urbanisme

Arkitekt-skisse som viser hvordan Det Nye Akvariet kan se ut på Dokken

Foto: Vill Urbanisme

Flere artikler

Californiasjøløven Fiona

Californiasjøløven Fiona

Dagen idag startet som håpets dag. Vår yngste sjøløve, Fiona, har i en tid slitt med sykdom og vi har prøvd flere ulike behandlinger før en klinisk undersøkelse var det eneste alternativet for å prøve å finne ut hva som feilet henne.

Les mer

Velkommen til utstillingen

Velkommen til utstillingen "Fading Faces"

Torsdag 25. februar åpner utstillingen FADING FACES – Animals of the past in the forest of the ghost av Karl-Kristian Jahnsen Hus på Akvariet i Bergen.

Les mer

Akvariet søker samarbeidspartner innen kafe, catering og event

Akvariet søker samarbeidspartner innen kafe, catering og event

Anbudsinvitasjon: Virksomhetsområdene vi har er kafedrift med uteservering, kurs og møteaktivitet, bursdagsselskap, selskap i stemningsfulle Rotunden og Storsalen, familiedager og events. Her finnes mange muligheter for den rette samarbeidspartneren.

Les mer