Hva er god dyrevelferd?

Hva er god dyrevelferd?

I de siste årene har det vært stor oppmerksomhet rundt dyrevelferd og dyrenes rettigheter – Heldigvis! Både publikum og vi som jobber med dyr til daglig er mer opptatt av om dyrene vi har ansvar for har det bra – i både fysisk og mental forstand. Men hva er egentlig god dyrevelferd? Og er det mulig å ha dyr i en dyrehage eller et akvarium og fremdeles være trygg på at dyrene har det bra?

Passe på at dyrenes behov blir ivaretatt

EAZA, den europeiske organisasjonen for zoologiske hager og akvarier, krever at en institusjon som Akvariet har en ”multidisiplinær og forskningsbasert tilnærming til at dyrenes behov blir ivaretatt”.  Dette innebærer tilstrekkelig mat, riktig diett, god/riktig hygiene, tilgang til veterinærtjenester og et artstilpasset sted å bo.

I tillegg til de fysiske forholdene er det et element ved dyrevelferd som ikke alltid er like lett å definere, nemlig at dyrene skal få mulighet til å oppføre seg slik som er naturlig for arten , eller til og med slik hvert enkelt dyr ”ønsker” å oppføre seg.

Dette er noe av det som gjør det vanskelig å være dyrepasser og anleggsansvarlig ved Akvariet i Bergen. Med stor kunnskap på artenes oppførsel i naturen har vi muligheten til å tilpasset livet under menneskelig omsorg, men et akvarium vil aldri bli helt likt et naturlig habitat.

En betydelig kunnskapsformidler

Likevel finnes det mange grunner for å la mennesker møte dyr på nært hold, som ellers bare finnes i vill tilstand, . Det skjer noe spesielt i møtet med levende dyr som kan skape interesse og gjensidig vennskap for livet, samtidig som Akvariet er en betydelig kunnskapsformidler.

Vi har flere eksempler på at et besøk ved Akvariet og nærkontakt med dyrene har vært med å skape et langvarig engasjement, både hos barn og voksne. Akvariet og mange andre dyrehager bruker også kunnskapen vi har for å hjelpe både truede arter og til å jobbe for dyrs rettigheter i Norge og andre deler av verden.

Under menneskelig omsorg

Sist, men ikke minst, kan dyr ha det bra i omgivelser som er annerledes enn deres eget naturlige habitat, selv under menneskelig omsorg. Dyrepasserne som har ansvaret for treningen til dyrene på Akvariet vet at hvis man gjør det på riktig måte kan treningen være stimulerende for dyrene og skape bånd mellom trener og dyr. På denne måten vil  dyrets flokkbehov i det fri til en viss grad bli erstattet.

Et enkelt spørsmål for å vurdere dyrevelferd i en dyrehage kan være: Har dyret det verre under menneskelig omsorg enn det ville hatt i vill tilstand? Hvis svaret er ja, strider det mot dyrenes rettigheter å holde det fanget.

Derfor er det ekstremt viktig at vi som har ansvar for dyrenes velferd på Akvariet evaluerer hvordan vi behandler det enkelte dyr hele tiden. Heldigvis er verktøyene vi har for å evaluere dette i rask utvikling og Akvariet i Bergen bruker store ressurser på å holde seg oppdatert på dette feltet. 

 

Treneren tenker på dyrevelferd hver eneste dag

Vi har tatt en prat med treneren Mariel som er ansvarlig for sjøpattedyrene på Akvariet om hvordan han og de andre dyrepasserne jobber med dyrevelferd til daglig:

 

‑Jeg tenker på dyrevelferd hver eneste dag. Den mentale helsen til dyrene er like viktig som den fysiske, men alt henger sammen. Ved å være sammen med dyrene og trene mye, blir man kjent på en helt spesiell måte.

Det gjør at det for eksempel er lett å se når dyrene er stresset og gir oss mulighet til å avverge situasjonen. Båndet treneren har med dyrene, gjør også at vi får lov til å inspisere dyrene grundig hver eneste dag. Vi kan gå over hele kroppen til en sjøløve for å se etter sår eller skader, sjekke munn og øyne og gi øyedråper eller medisin uten å måtte bedøve dyret, fordi de stoler på oss. Vi tar også bilder av dem og veier dyrene jevnlig for å se utvikling som vi ikke legger merke til fra dag til dag.

Alle dyrene har sin individuelle personlighet

Alle dyrene jeg har med å gjøre daglig har sin individuelle personlighet, så det å kjenne dyrene er utrolig viktig. Hvis for eksempel en av sjøløvene ikke kommer på signal vet jeg at noe er galt. Det er klart at dyrene har et annerledes liv enn de ville hatt i naturen, men ikke nødvendigvis dårligere.

I det fri er det hele tiden et jag etter å skaffe seg mat, og farer som truer. En sjøløve som lever under menneskelig omsorg har et mye tryggere liv enn i vill tilstand, men til gjengjeld kan det lett bli passivt. Det viktigste ved treningen er nok derfor at dyrene får mentale utfordringer og unngår å kjede seg. Hvordan man trener er selvfølgelig også viktig. Positiv oppmerksomhet er stikkordet. Sjøløvene er så glad i å trene at det å utføre enkelte ting ofte er belønning i seg selv, uten at man trenger å friste med godbiter!

 

– På fritiden hender det at jeg må forsvare at vi holder dyr under menneskelig omsorg på Akvariet. Men fra publikum på Akvariet som ser hvordan dyrene har det, og hvordan forholdet mellom menneske og dyr arter seg, møter jeg veldig sjelden skepsis.

 


 

De største risikoene ved å holde dyr under menneskelig omsorg :

  • Dyrene mister sitt naturlige habitat
  • Dyrene får ikke nok plass
  • Dyrene blir fratatt flokken (eller muligheten til å sosialisere naturlig)
  • Dyrene kan bli tvunget til nærhet med mennesker og andre arter de ikke har et naturlig forhold til.
  • Dyrene kan kjede seg, oppleve depresjoner, etc.
  • Dyrene kan få et forhold til mennesker som erstatter den relasjonen de vanligvis har til artsfrender. Det kan skape identitetsproblemer.

 

MEN: Fra et dyrevelferdsperspektiv kan det være etisk forsvarlig å holde dyr i fangenskap så lenge dyrevelferden er et fokusområde og hvert enkelt dyrs velferd evalueres og ivaretas på en skikkelig måte. Dyrene i Akvariet er stort sett født under menneskelig omsorg, og et liv i naturen er ikke et alternativ. For disse hører adferdsproblemer og mistrivsel med til sjeldenhetene.

 


Akvariet i Bergen holder seg kontinuerlig oppdatert på dyrevelferd og riktig monitorering av dyrene, blant annet gjennom organisasjoner som IMATA (Internation Marine Animal Trainer Association) og EAZA (European Association for Zoos and Aquaria).


 

Ressurser:

https://www.eaza.net/about-us/areas-of-activity/animal-welfare/

http://www.bbc.co.uk/ethics/animals/using/entertainment_1.shtml

https://www.thoughtco.com/arguments-for-and-against-zoos-127639

https://www.imata.org/

Flere artikler

Californiasjøløven Fiona

Californiasjøløven Fiona

Dagen idag startet som håpets dag. Vår yngste sjøløve, Fiona, har i en tid slitt med sykdom og vi har prøvd flere ulike behandlinger før en klinisk undersøkelse var det eneste alternativet for å prøve å finne ut hva som feilet henne.

Les mer

Velkommen til utstillingen

Velkommen til utstillingen "Fading Faces"

Torsdag 25. februar åpner utstillingen FADING FACES – Animals of the past in the forest of the ghost av Karl-Kristian Jahnsen Hus på Akvariet i Bergen.

Les mer

Akvariet søker samarbeidspartner innen kafe, catering og event

Akvariet søker samarbeidspartner innen kafe, catering og event

Anbudsinvitasjon: Virksomhetsområdene vi har er kafedrift med uteservering, kurs og møteaktivitet, bursdagsselskap, selskap i stemningsfulle Rotunden og Storsalen, familiedager og events. Her finnes mange muligheter for den rette samarbeidspartneren.

Les mer