Hva er god dyrevelferd?

Hva er god dyrevelferd?

I de siste årene har det vært stor oppmerksomhet rundt dyrevelferd og dyrenes rettigheter – Heldigvis! Både publikum og vi som jobber med dyr til daglig er mer opptatt av om dyrene vi har ansvar for har det bra – i både fysisk og mental forstand. Men hva er egentlig god dyrevelferd? Og er det mulig å ha dyr i en dyrehage eller et akvarium og fremdeles være trygg på at dyrene har det bra?

EAZA, den europeiske organisasjonen for zoologiske hager og akvarier, krever at en institusjon som Akvariet har en ”multidisiplinær og forskningsbasert tilnærming til at dyrenes behov blir ivaretatt”.  Dette innebærer tilstrekkelig mat, riktig diett, god/riktig hygiene, tilgang til veterinærtjenester og et artstilpasset sted å bo. I tillegg til de fysiske forholdene er det et element ved dyrevelferd som ikke alltid er like lett å definere, nemlig at dyrene skal få mulighet til å oppføre seg slik arten deres vanligvis oppfører seg (eller til og med slik hvert enkelt dyr ”ønsker” å oppføre seg). Dette er noe av det som gjør det vanskelig å være dyrepasser og anleggsansvarlig ved Akvariet i Bergen. Vi vet selvfølgelig en del om hvordan artene vi har oppfører seg i naturen og kan gjøre en del for å tilpasse livet under menneskelig omsorg etter det, men helt likt et naturlig habitat blir et akvarium aldri.

 

Likevel finnes det mange grunner for å la mennesker møte dyr, som ellers bare finnes i vill tilstand, på nært hold slik vi gjør her på Akvariet. Det skjer noe spesielt i møtet med levende dyr som kan skape interesse og gjensidig vennskap for livet, samtidig som Akvariet er en betydelig kunnskapsformidler. Vi har mange eksempler på at et besøk ved Akvariet og nærkontakt med dyrene har vært med å skape et langvarig engasjement,  både hos barn og voksne. Akvariet og mange andre dyrehager bruker også kunnskapen vi har for å hjelpe både truede arter og til å jobbe for dyrs rettigheter i Norge og andre deler av verden. Sist, men ikke minst kan dyr ha det bra i omgivelser som er annerledes enn deres eget naturlige habitat, selv om det er under menneskelig omsorg. Dyrepasserne som har ansvaret for treningen til dyrene på Akvariet, vet at hvis man gjør det på riktig måte, kan treningen være veldig stimulerende for dyrene og skape bånd mellom trener og dyr som til en viss grad erstatter dyrets flokkbehov i det fri. Et enkelt spørsmål for å vurdere dyrevelferd i en dyrehage kan være: Har dyret det verre under menneskelig omsorg enn det ville hatt i vill tilstand? Hvis svaret er ja, strider det mot dyrenes rettigheter å holde det fanget. Derfor er det ekstremt viktig at vi som har ansvar for dyrenes velferd på Akvariet evaluerer hvordan vi behandler det enkelte dyr hele tiden. Heldigvis er verktøyene vi har for å evaluere dette i rask utvikling og Akvariet i Bergen bruker store ressurser på å holde seg oppdatert på dette feltet. 

 

Vi har tatt en prat med treneren Chris som er ansvarlig for sjøpattedyrene på Akvariet om hvordan han og de andre dyrepasserne jobber med dyrevelferd til daglig:

 

‑Jeg tenker på dyrevelferd hver eneste dag. Den mentale helsen til dyrene er like viktig som den fysiske, men alt henger sammen. Ved å være sammen med dyrene og trene mye, blir man kjent på en helt spesiell måte.

Det gjør at det for eksempel er lett å se når dyrene er stresset og gir oss mulighet til å avverge situasjonen. Båndet treneren har med dyrene, gjør også at vi får lov å inspisere dyrene grundig hver eneste dag. Vi kan gå over hele kroppen til en sjøløve for å se etter sår eller skader, sjekke munn og øyne og gi øyendråper eller medisin uten å måtte bedøve dyret, fordi de stoler på oss. Vi tar også bilder av dem og veier dyrene jevnlig for å se utvikling som vi ikke legger merke til fra dag til dag.

 

Alle dyrene jeg har med å gjøre daglig har sin individuelle personlighet, så det å kjenne dyrene er utrolig viktig. Hvis f.eks. en av sjøløvene ikke kommer på signal vet jeg at noe er galt. Det er klart at dyrene har et annerledes liv enn de ville hatt i naturen, men ikke nødvendigvis dårligere. I det fri er det hele tiden et jag etter å skaffe seg mat, og farer som truer. En sjøløve som lever under menneskelig omsorg, har et mye tryggere liv enn i vill tilstand, men til gjengjeld kan det lett bli passivt. Det viktigste ved treningen er nok derfor at dyrene får mentale utfordringer og unngår å kjede seg. Hvordan man trener er selvfølgelig også viktig. Positiv oppmerksomhet er stikkordet. Sjøløvene er så glad i å trene at det å utføre enkelte ting ofte er belønning i seg selv, uten at man trenger å friste med godbiter!

 

På fritiden hender det at jeg må forsvare at vi holder dyr under menneskelig omsorg på Akvariet. Men fra publikum på Akvariet som ser hvordan dyrene har det, og hvordan forholdet mellom menneske og dyr arter seg, møter jeg veldig sjelden skepsis.

 


 

De største risikoene ved å holde dyr under menneskelig omsorg :

  • Dyrene mister sitt naturlige habitat
  • Dyrene får ikke nok plass
  • Dyrene blir fratatt flokken (eller muligheten til å sosialisere naturlig)
  • Dyrene kan bli tvunget til nærhet til mennesker og andre arter de ikke har et naturlig forhold til.
  • Dyrene kan kjede seg, oppleve depresjoner, etc.
  • Dyrene kan få et forhold til mennesker som erstatter den relasjonen de vanligvis har til artsfrender. Det kan skape identitetsproblemer.

 

MEN: Fra et dyrevelferdsperspektiv kan det være etisk forsvarlig å holde dyr i fangenskap så lenge dyrevelferden er et fokusområde og hvert enkelt dyrs velferd evalueres og ivaretas på en skikkelig måte. Dyrene i Akvariet er stort sett født under menneskelig omsorg, og et liv i naturen er ikke et alternativ. For disse hører adferdsproblemer og mistrivsel med til sjeldenhetene.

 


Akvariet i Bergen holder seg kontinuerlig oppdatert på dyrevelferd og riktig monitorering av dyrene, blant annet gjennom organisasjoner som IMATA (Internation Marine Animal Trainer Association) og EAZA (European Association for Zoos and Aquaria).


 

Ressurser:

https://www.eaza.net/about-us/areas-of-activity/animal-welfare/

http://www.bbc.co.uk/ethics/animals/using/entertainment_1.shtml

https://www.thoughtco.com/arguments-for-and-against-zoos-127639

https://www.imata.org/

Flere artikler

Sommer på Akvariet

Sommer på Akvariet

Sommeren er årets travleste og triveligste periode på Akvariet i Bergen - Det Nasjonale Akvariet. Med sommerferie er anledningen ypperlig til å ta turen til Nordnes for å bli bedre kjent Amy, Iggy, Pingrid Alexandra eller noen av de andre 400 spennende dyrene som bor her.

Les mer

«Nye Akvariet» kommer ett skritt nærmere

«Nye Akvariet» kommer ett skritt nærmere

Akvariet i Bergen styrker sin posisjon som Norges nasjonale akvarium.

Les mer

Prøv vår nye Akvariet app

Prøv vår nye Akvariet app

Vi har lansert en app som gir deg mulighet til lære og oppdage når du er på besøk.

Les mer