"Fading Faces" - Animals of the past in the forest of the ghost

Opplev fotoutstillingen FADING FACES av Karl-Kristian Jahnsen Hus på Akvariet i Bergen. Utstillingen står i vårt utstillingsrom Storsalen.

Ny Storsal og utstillingsrom

Det er en glede for Akvariet i Bergen å kunne vise fotoutstillingen som tar opp dette viktige tema om hva menneskets inngripen i naturen kan føre til. Vi håper utstillingen skal både vekke både tro, håp og kjærlighet til at vi kan gjøre noe. At vi faktisk må stanse opp og tenke oss om hvilken vei vi ønsker utviklingen skal ta, og gjøre noen grep før det er for seint. I tillegg tror vi at utstillingen vil åpne øynene våre for hvor flotte disse dyrene er, at vi synest det er flotte bilder på samme tid som de er bilder til ettertanke. 

Vi er veldig glad for at vi har fått pusset opp storsalen som gir oss mulighet til igjen å kunne ha midlertidige utstillinger som “Fading Faces” og Korallrev som både kan berike og skape LæreLyst.

 
FADING FACES
–Animals of the past in the forest of the ghost
 

Evolusjonens tre krymper, greiner blir kuttet av og arter forsvinner livets dans får stadig færre trinn til slutt vil vi danse alene til lyden av tomme skrik.

 

Installasjonen viser et dystopisk fremtidsbilde hvor dyrene og deres habitat er ødelagt av menneskeheten. Prosjektet baseres slik på en framtidsillusjon hvor dyrene i bildene er utryddet og det eneste som er igjen er nedbrente og livløse skoger.

Menneskets verdensherredømme – med tilhøren dedestruktive autonomi – baseres på manglende medlidenhet og respekt for liv.

Om menneske dyret klarer å definere begreper som utjevner og berører økologiens symbiotiske og harmoniske mening, vil en bredere forståelse for omsorg, empati og respekt gjelde for flere enn bare mennesket? Kan man slik skape en bredere og mer mangfoldig forståelse av fellesskap – før det er for sent og dystopien forvandles til realitet.

Bildene skal fungere som en gave til de neste generasjoner hvor de igjen kan skape minner gjennom visualiseringene av dem: Et perspektiv av skaperens mestervekt.

 

Installasjonens formål

Installasjonens formål er å inspirere menneskedyrene til å ta bedre vare på alle dyr, ta bedre vare på vår planet og bygge en bedre framtid for oss alle der vi i fellesskap kan leve i en bærekraftig harmoni med naturen. Om vi ikke klarer å ta vare på vår planet og alt rundt oss dør, vil disse bilder være en gave til de neste generasjoner hvor de kan minnes og nyte skaperens mesterverk gjennom visualiseringene av dem.

 


Karl-Kristian Hus

 

Om kunstneren

Karl-Kristian Hus (f.1994), oppvokst på Bjorøy utenfor Bergen, har nylig returnert til hjemlandet etter å en fullført sin BA i Creative Art ved University of Wollongong,med et særlig fokus på maleri, tekstil– og skulpturarbeid, «printmaking» og kunstfotografi.


Bilden kan kjøpes

Alle bildene i utstillingen er til salgs, 10% av salgssummen går til bevaringsprosjektet for de Filippinske krokodillene i regi av Mabuwaya foundation som Akvariet i Bergen er en del av.
 

Utstillingen “Fading Faces” står til 18. mai.


Flere artikler