Viktig akuttiltak for landets akvarier i Revidert nasjonalbudsjett 2020!

Viktig akuttiltak for landets akvarier i Revidert nasjonalbudsjett 2020!

I forbindelse med fremleggelse av Revidert Nasjonalbudsjett 2020 foreslår Regjeringen at også akvarier kan søke om kompensasjon for bortfall av inntekter. 

“For å stå samlet som bransje, har Stiftelsen Akvariet i Bergen koordinert et felles innspill til Statsministerens kontor knyttet til den svært utfordrende situasjonen Covid19 har utgjort for oss alle, og fremdeles gjør.  Vi ønsker å takke Regjeringen for svaret og dialogen rundt dette, som i dag ble presentert gjennom utvidelsen av kompensasjonsordningen i PROP 117-S, Tilleggsbevilgninger og omprioritering i statsbudsjettet 2020. Dette er et akutt svært viktig bidrag til en bransje som har store utforinger”, sier administrerende direktør Aslak Sverdrup.

 

Vanskelig økonomisk situasjon

Mange av landets akvarier står nå i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av det plutselige bortfallet av alle inntekter, samtidig som kostnader forbundet med drift og dyrehold fortsetter. «Dyrevelferd er prioritet nummer en for oss i Akvariet i Bergen. For at dyrene skal ha det bra, kreves det kontinuerlig trening og oppfølging. Det krever dyktige folk på jobb og egnet utstyr», legger Sverdrup til.

 

Arbeidet med Nye Akvariet pågående

I tillegg til ordinær drift, er også arbeidet med Nye Akvariet pågående. Havet og de akvatiske miljøene er avgjørende for vår felles fremtid. Vi vet mer om månens overflate enn havet. 2/3 deler av jordens overflate er dekket av vann og dypet utgjør 95 prosent av rom tilgjengelig for liv på jordkloden. For å kunne ta bedre vare på havet og benytte det på en helt annen måte enn det vi gjør i dag, må vi innhente og dele kunnskap. Skal vi lykkes med å skape varig endring må vi aktivere menneskers kjærlighet til havet. Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner. Vi har verdens nest lengste kystlinje, og råder over et havområde som er mer enn fem ganger større enn vårt landareal. Bergen er havhovedstaden i Norge, og her finnes verdensledende marine- og maritime selskaper, forsknings- og kunnskapsmiljøer. Sammen med disse skal vi skape det nye akvariet. Finansiering av Nye Akvariet er godt i gang: Prosjektet støttes av private bidragsytere, og har fått positive signaler fra både Bergen kommune og Vestland fylkeskommune. Nå skal Revidert nasjonalbudsjett behandles av Stortinget.

«Vi håper at stortingspolitikerne ser viktigheten av å opprettholde fremdriften i prosjektet, og sikrer Nye Akvariet avgjørende midler. Det vil være svært viktig å holde hjulene i gang i et viktig og langsiktig nasjonalt prosjekt», avslutter Sverdrup. 

 

 

 

Flere artikler

Høstferie i Bergen og på Akvariet i Bergen

Høstferie i Bergen og på Akvariet i Bergen

Det nærmer seg høstferie og planer for ting å gjøre i ferien for små og store skal legges. En familie har gjerne ulike favorittdyr, da er det fint å besøke Akvariet for her finner du de rareste og flotteste skapninger fra tropisk regnskog, fjæresteinene, de store havdypene og arktiske strøk.

Les mer

Bli med på strandrydding sammen med Akvariet!

Bli med på strandrydding sammen med Akvariet!

For fjerde året på rad bygger vi Plastbyen – en av Akvariet sine måter å formidle kunnskap om livet i havet på, og utfordringene det står ovenfor med tanke på plast i havet. Som en del av årets Plastbyen arrangerer Akvariet i Bergen strandryddedag sammen med BOF lørdag 5. september.
 

Les mer

Velkommen til Plastbyen 2020

Velkommen til Plastbyen 2020

Mer enn 300 store og små byggere har bidratt til Plastbyen siden 2017. Men vi vil ha ENDA flere! I år er det fjerde året Akvariet arrangerer og bygger Plastbyen – takket være dere der ute som bryr dere. Velkommen til åpning onsdag 23. september kl 11.15. Rune Gaasø (Clean Shores) står for åpningen.

Les mer