Hav av søppel

Akvariet har fokus på et viktig tema rundt plast og hva store mengder menneskeskapt avfall tilfører havet og kysten. Vi har kalt temautstillingen «Et hav av søppel».

Med utstillingen ønsker vi å sette fokus på gjenstander av plast, gummi og andre lite nedbrytbare materialer kan bli værende i miljøet i hundrevis av år og skade dyr og mennesker.

Hvert år dør over en million sjøfugl og 100.000 sjøpattedyr på grunn av plastavfall i havet. Med informasjon og synliggjøring i f.eks. noen av våre akvariet håper vi å lære våre besøkende litt om hva dette gjør med havet og kysten rundt oss.

Vi forteller om «livet» til en helt vanlig plastflaske. En helt vanlig plastflaske er billig, tett og solid. Så solid at det tar 500 år å bryte den ned.

Hvert år arrangerer Akvariet byggekonkurransen “Plastbyen” for å skape oppmerksomhet rund plast i havet.

 

Alle kan vi gjøre noe og dette ønsker vi å sette fokus på.

40% av havoverflaten inneholder plast

Hvert år dør 1.000.000 sjøfugl og 100.000 sjøpattedyr av plast i havet