Akvariets billettfond

Hvem kan søke

Billettfondet støtter hvert år en rekke enkeltpersoner, organisasjoner og foreninger med inngangsbilletter til Akvariet i Bergen. Akvariets billettfond er for lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner som er med i arrangementskomiteer av ulikt slag, og har behov for premier. Det kan og være enkeltpersoner som har utfordringer og trenger et lite avbrekk.  
 

Søkndasfrist

Billettfondet har fem søknadsfrister i året: 1. mars, 1. mai, 1. juni, 1. september og 1. november. Dersom du ikke har fått tilbakemelding fra oss innen 15 dager etter søknadsfristens utløp, har du dessverre ikke blitt tildelt billetter/premiepose denne gang. Du er selvsagt velkommen til å søke igjen ved neste anledning.
Det er ikke mulig å søke om årskort til Akvariet.


Frister: 1. mars, 1. mai, 1. juni, 1. september og 1. november.
 

Informasjon til søker

Dersom din organisasjon, forening eller lag består av flere avdelinger i Norge, må vi be om å motta en felles søknad fra deres hovedkontor. Dette gjelder også dersom din organisasjon/avdeling tilhører en kommune. Søknaden skal da sendes inn via administrasjonen i din kommune. Vi har denne ordningen fordi vi ønsker at flest mulig søkere
skal kunne benytte billettene rettferdig ved at deres hovedkontor deler ut lokalt og etter behov.

Akvariet gir tilbake!

Akvariet i Bergen er organisert som en stiftelse og vår visjon er å skape LæreLyst om livet i havet.

 

Søknadsskjema

Vi vurderer kun søknader som kommer inn via søknadsskjema. For å søke om billetter må skjemaet under fylles ut i sin helhet. Personvern. 

Søknadskjema