På Akvariet setter vi dyrevelferden over alt annet. Både i forhold til plass, trening, mat og hygiene, og vi tilpasser akvarier, terrarier og andre steder dyrene våre bor utfra de ulike arters behov.

Når vi trener dyr er det ut fra filosofien å belønne ønsket adferd i motsetning til å straffe uønsket adferd. Belønning kan være mat, men og andre ting. Vi belønner de hele tiden ønsket adferd. F. eksempel er en aktiv hverdag viktig for våre sjøpattedyr. Derfor er vi svært opptatt av trening og læring for våre store stjerner.

Vår fokus på dyrevelferd gjelder ikke bare på Akvariet, men vårt engasjement strekker seg og utover det. Vi velger oss ut noen prosjekter vi kan være med å bidra litt ekstra, som  bevaringsprogramet for Filippinske krokodiller hvor vi er med å finansiere arbeid for å bevare denne arten på Filippinene. I tillegg setter vi jevnlig søkelyset på dyrevelferd i samfunnet for øvrig i ulike temautstillinger. Alle kan vi gjøre litt!

God dyrevelferd er viktig for oss.

Akvariet er blant annet med på et stort bevaringsprosjekt for utrydningstruede Filippinske Krokodiller.