Regler for personvern ved Akvariet i Bergen

- Sist oppdatert den 21.08.2018

Akvariet i Bergen («AiB») arbeider for å ivareta ditt personvern når du benytter deg av tjenester i forbindelse med besøk hos oss. Denne personvernerklæringen skal gi deg oversikt over hvordan vi behandler personopplysninger om våre kunder, besøkende på våre nettsider og jobbsøkere.

Personvernerklæringen gir informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hva de brukes til, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysninger.
 

ANSVAR OG KONTAKTINFORMASJON

AiB ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger ved AiB, og har ansvaret for at all behandling av personopplysninger utføres i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

Dersom du har spørsmål knyttet til innholdet i erklæringen, eller vår behandling av personopplysninger generelt, kan du rette en henvendelse til:

Akvariet i Bergen
Nordnesbakken 4
5005 Bergen

Telefon: +47 55 55 71 71
E-post: post@akvariet.no

 

AKVARIETS BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OM KUNDER OG BESØKENDE

En personopplysning er alle opplysninger eller vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. AiB behandler personopplysninger om kunder, besøkende og abonnenter i forbindelse med følgende hovedformål:

 

Online billettkjøp

Når du kjøper billett i vår webshop eller via andre bookingsider, som for eksempel Bergen Reiselivslag eller Visitbergen, vil vi registrere, eller motta, personopplysninger om deg som er nødvendig for å behandle ordren og gjennomføre kjøpet. I denne forbindelse registrerer vi opplysninger om ditt navn og e-postadresse, hvilken type billett du har kjøpt, samt ditt telefonnummer dersom du har valgt å oppgi dette.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er å oppfylle kjøpsavtalen som er inngått med kunden, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b). Kunden er forpliktet å gi slike opplysninger for at vi skal kunne gjennomføre kjøpet.

 

Kjøp av årskort

Ved kjøp av årskort vil vi ta bilde av deg og registrere opplysninger om ditt navn, e-postadresse, fødselsdato og postnummer. Det er valgfritt å oppgi telefonnummer. Opplysningene behandles for å kunne utstede et personlig årskort og for å kunne tilby ulike priskategorier basert på alder. Kontaktinformasjon er påkrevd om du glemmer igjen ditt årskort under besøket.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er å oppfylle kjøpsavtalen med kunden, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b). Kunden er forpliktet å gi slike opplysninger for at vi skal kunne gjennomføre kjøpet.

Når du kjøper årskort kan du samtidig melde deg på vårt nyhetsbrev for å få informasjon om gode tilbud og hvilke muligheter du har som årskortholder ved Akvariet. Disse e-postene sendes kun ut til kunder som har samtykket til å motta slike henvendelser, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke via avmeldingsknappen nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte AiB direkte.

Vi bruker også postnummeret for å kartlegge hvor i landet våre besøkende kommer fra. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som gir oss adgang til å behandle personopplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse. Vår berettigede interesse er å få innsikt slik at vi kan forbedre vårt tilbud.

 

Selskap og arrangement

Ved AiB kan våre kunder bestille ulike arrangementer, som selskap, barnebursdager omvisninger og andre typer arrangementer. I den forbindelse legges bestillingen inn i vår arrangementskalender med informasjon om type arrangement, pris, varighet og kontaktinformasjon på bestiller i form av navn, e-postadresse og telefonnummer.

Informasjonen behandles for å kunne gjennomføre arrangementet i samsvar med kundens ønsker i henhold til kjøpsavtalen, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b). Kunden er forpliktet å gi slike opplysninger for at vi skal kunne gjennomføre kjøpsavtalen.

 

Bruk av gjestenettverk – Wifi

Vi tilbyr gratis Wifi til våre kunder på Akvariet, slik at du kan koble datamaskinen eller enheten din til internett under ditt besøk hos oss. For å kunne benytte deg av denne tjenesten er det nødvendig for oss å behandle opplysninger som identifiserer deg og enheten din (IP-adresse, MAC-adresse og enhetsnavn). Opplysningene lagres i inntil 12 timer, før de slettes.

Ved bruk av gjestenettverket har du mulighet til å logge deg på via din Facebook profil, dette er selvfølgelig helt frivillig og du er velkommen til å benytte nettverket uten innlogging på sosiale medier.

Det rettslige grunnlaget for å behandle opplysningene er ditt samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a).

AiBs publikumsområder og butikken er utstyrt med kameraovervåking. Formålet med overvåkingen er å forebygge og oppklare straffbare hendelser, som hærverk, tyveri, eller lignende.

Bilder og video fra videoovervåkingen slettes automatisk etter 7 dager. Ved hendelser som kan medføre etterforskning fra Politiet, kan opptak oppbevares i inntil 30 dager.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som gir oss adgang til å behandle personopplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse. Vår berettigede interesse er å kunne forebygge og oppklare straffbare hendelser, og verne liv og helse.

 

Nyhetsbrev:

Dersom du er registrert som abonnent på vårt nyhetsbrev, vil vi regelmessig sende deg nyhetsbrev med gode tilbud, informasjon om ulike arrangementer og om livet generelt på Akvariet. For å kunne sende deg nyhetsbrev på e-post, må du oppgi din e-postadresse. Det er valgfritt å oppgi navn og telefonnummer.

Behandlingsgrunnlaget for utsendelsen av nyhetsbrevene er ditt frivillige samtykke som er gitt i forbindelse med din påmelding som abonnent, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a).

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke om du ikke lenger ønsker å motta flere e-poster. Dette kan du gjøre via avmeldingsknappen nederst i våre nyhetsbrev, eller ved å kontakte AiB direkte. Vi vil da stoppe utsendelsen av nyhetsbrev og slette opplysningene som er registrert om deg som abonnent.

Fra tid til annen ønsker AiB å utføre kundetilfredshetsundersøkelser eller andre typer undersøkelser.

For å sende ut kundeundersøkelsene benytter vi e-postadressene som er lagret på abonnenter av nyhetsbrev og/eller e-postadresser som er registrert på årskortholdere. Undersøkelsene gjennomføres anonymt og vi vil alltid informere om formålet med undersøkelsen. Vi vil påpeke at vi aldri selger våre kundeopplysninger til andre aktører.

Det er helt frivillig å delta på disse undersøkelsene, og behandlingsgrunnlaget er ditt

samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a).

 

AKVARIETS BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OM JOBBSØKERE

AiB behandler personopplysninger om jobbsøkere i forbindelse med rekruttering til ledige stillinger. Personopplysningene behandles for å vurdere søkeren slik at vi kan ansette kvalifisert personell for stillingen. I denne forbindelse innhentes opplysninger i søknad, cv og eventuelt annen relevant dokumentasjon, herunder personalia, utdanning og arbeidserfaring, samt relevante opplysninger som fremkommer av intervjusamtale med søker. Vi vil også innhente opplysninger fra referanser som er oppgitt av søker.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b). Behandlingen er nødvendig for å forberede inngåelse av eventuell arbeidsavtale med søker. Dersom søknaden inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er det rettslige grunnlaget for behandlingen personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 b).

Opplysninger om søkere som blir ansatt vil bli oppbevart i personalmappen til den ansatte. Opplysninger om søkere som ikke blir ansatt vil bli slettet så snart rekrutteringsprosessen er fullført, med mindre vi får samtykke fra søker til videre oppbevaring ved et eventuelt fremtidig behov for arbeidskraft, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a).

 

AKVARIETS BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER PÅ VÅRT NETTSTED
Informasjonskapsler - cookies

Vi bruker forskjellige typer informasjonskapsler (cookies) for at nettstedet vårt, akvariet.no, skal fungere optimalt og for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker nettstedet.
En cookie er en liten tekstfil som lagres på enheten du bruker når du laster ned nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene benyttes til ulike formål, blant annet å la nettstedet vårt gjenkjenne enheten når du besøker oss igjen, sørge for at du får tilsendt riktig innhold og til å lagre informasjon om dine preferanser eller tjenester for deg. Du kan lese mer om formålet med de ulike informasjonskapslene nedenfor.

Lagring og behandling av opplysninger ved bruk av informasjonskapsler er ikke tillatt med mindre brukeren av nettstedet er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Ved å besøke nettstedet vårt samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke ønsker å akseptere bruk av cookies, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren din her.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre redusert brukeropplevelse.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som gir oss adgang til å behandle personopplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse. Vår berettigede interesse er å få tjenester på nettsiden til å fungere optimalt.

Vi bruker Google Analytics for å analysere hvordan våre brukere benytter seg av nettsidene våre. Google Analytics er et analyseverktøy som leveres av Google, Inc. («Google») og benyttes for å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle nettstedet vårt. Statistikken gir oss informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor lenge besøket varer, hvilke linker som klikkes på og hvilke tidspunkter nettsidene har størst trafikk mv.

Vi kan ikke spore opplysningene tilbake til deg som enkeltperson. Alle opplysninger blir anonymisert og behandles på aggregert nivå. Med aggregert menes at alle opplysningene slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt. Informasjonen sendes til Google og lagres på servere i USA. Statistikken knyttet til våre nettsider lagres i Google Analytics i 56 måneder, og er underlagt Google sine retningslinjer for personvern. Om du ikke ønsker å bidra til statistikken, kan du reservere deg mot dette hos Google.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som gir oss adgang til å behandle personopplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse. Vår berettigede interesse er å forbedre nettstedet vårt.

 

Følgende informasjonskapsler benyttes på Akvariet.no:

PHPSESSID:       Informasjonskapselen er nødvendig for at nettstedet skal fungere optimalt, og brukes for å skille brukere fra hverandre under nettleserøkten, samt for å huske brukers valg under nettleserøkten, f.eks. kjøp via nettbutikken, skjemaer mv. Informasjonskapselen slettes når nettleseren lukkes.

_ga:                  Informasjonskapselen brukes av Google Analytics for å samle inn statistikk om hvordan besøkende benytter vårt nettsted

_gid:                 Informasjonskapselen brukes av Google Analytics for å samle inn statistikk om hvordan besøkende benytter vårt nettsted

 

Målrettet markedsføring og annonsesporing

Vi bruker også cookies for å drive målrettet markedsføring i ulike kanaler og for å spore hvor effektivt annonseringen vår fungerer. Vi mottar statistikk som gir oss informasjon om antall visninger, hvor mange som har klikket på annonsen og hvor mange som har utført kjøp mv. Alle statistikker genereres på avidentifisert og aggregert nivå, og kan ikke knyttes til deg som enkeltperson. For disse formålene benytter vi følgende annonseringstjenester:

Google Adwords benyttes for å målrette og spore annonser mot brukere som gjennomfører relevante søk via Google sin søkemotor.

Google Doubleclick benyttes for å målrette og spore annonser mot brukere som har besøkt nettsiden vår, i tillegg til å spore om målgruppen som har sett annonsen og ikke klikker på den, besøker nettstedet vårt ved en senere anledning

Facebook Pixel Script er en annonseringspiksel som benyttes for å målrette og spore annonser mot brukere som har besøkt nettsiden vår, når de senere logger seg inn på Facebook eller Instagram. I tillegg til å spore om målgruppen som har sett annonsen og ikke klikker på den, besøker nettstedet vårt ved en senere anledning.

Dersom du ikke ønsker å bli sporet, kan du reservere deg mot dette her .

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som gir oss adgang til å behandle personopplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse. Vår berettigede interesse er å kunne målrette og forbedre markedsføringen vår.

 

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

AiB vil ikke utlevere personopplysninger til andre tredjeparter med mindre det finnes et rettslig grunnlag for slik utlevering. Utlevering kan skje som følge av lovpålagte forpliktelser som AiB er underlagt, som for eksempel utlevering til skattemyndigheter.

AiB benytter også flere databehandlere (leverandører av IT-systemer og tjenester) for å behandle personopplysninger på våre vegne og etter de formål vi har bestemt skal gjelde. Alle databehandlere har inngått strenge databehandleravtaler som sikrer ivaretakelse av informasjonssikkerheten og at behandlingen utføres i samsvar med vår instruks, jf. personvernforordningen artikkel 28.

AiBs databehandlere kan benytte seg av underleverandører som behandler personopplysningene både innenfor og utenfor EU/EØS-området. Personopplysninger vil ikke under noen omstendighet bli overført til tredjeland (land utenfor EU/EØS-området) uten at det er etablert tilfredsstillende garantier som sikrer at personvernet ivaretas. Slik overføring skal alltid skje basert på gyldige overføringsmekanismer, som EUs standardavtaler eller i henhold til Privacy Shield-avtalen (USA). Du kan få innsyn i overføringsgrunnlaget ved å kontakte oss på e-post: post@akvariet.no.

Vi benytter følgende databehandlere:

 • Come2gether – Leverandør av kassesystemet
 • Apility – Drift av nettside, ehandel/nettbutikk, digital markedsføring, deltakerlister for arrangementer. Opplysningene lagres på servere hos underleverandør i 3 eller 7 dager. Underleverandøren Privacy Shield-sertifisert
 • Keyteq - samler inn data om nettsidebesøk og sporing på annonser
 • Comtec – Leverer Akvariets gjestenettverk
 • Google (Google Analytics) – analyserer bruken av nettstedet. Opplysningene lagres på Google sine servere i USA. Leverandøren er Privacy Shield-sertifisert

 

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller de lovpålagte forpliktelsene vi er underlagt, for eksempel er vi pliktig å oppbevare kjøpshistorikk og regnskapsopplysninger i inntil 5 år.

Her finner du informasjon om lagringstiden for ulike behandlingsformål:

 • Årskort – Slettes 12 måneder etter utløpsdatoen
 • Selskap og arrangement – Slettes etter 3 år
 • Billettkjøp – slettes 6 måneder etter bruksdato
 • Gjestenettverk (Wifi) – Slettes etter 12 timer
 • Nyhetsbrev – Slettes når abonnent melder seg av
 • Kameraopptak – Slettes etter 7 dager
 • Stillingssøknader – Slettes når rekrutteringen er fullført
 • Akvariets billettfond – Slettes etter endt søknadsperiode

Videre kan vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre det foreligger tungtveiende grunner eller vi er underlagt lovpålagt plikt til å oppbevare opplysningene videre. Du kan lese mer om dette under pkt. 7 om dine rettigheter.

 

DINE RETTIGHETER

Du har flere rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger om deg. Nedenfor kan du lese mer om hvilke rettigheter du har og hvordan du går frem for å gjøre bruk av rettighetene dine overfor AiB.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, eller har spørsmål til denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på e-post: post@akvariet.no. Vi vil svare på henvendelsen din uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager. Om nødvendig kan vi be deg om å fremlegge legitimasjon eller annen informasjon som gjør at vi kan bekrefte identiteten din før vi kan oppfylle rettighetene dine.

 • Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og rett til å be om å få utlevert kopi av opplysningene dine
 • Dersom du mener at opplysninger som er registrert om deg er uriktige, ufullstendige eller feilaktige, kan du be oss om å rette opplysningene dine
 • Du har i noen tilfeller rett til å få slettet opplysninger om deg før våre alminnelige slettefrister inntrer, jf. pkt. 6. Retten til sletting kan imidlertid begrenses dersom vi for eksempel er underlagt lovpålagt plikt til å oppbevare opplysningene, eller det foreligger andre tungtveiende grunner
 • I noen tilfeller kan du be om at vi begrenser behandlingen av opplysningene dine. Retten kan for eksempel kreves dersom du mener at opplysningene er uriktige eller at det ikke foreligger lovlig grunn til å behandle opplysningene. Ved begjæring om begrenset behandling il vi umiddelbart stanse behandlingen (unntatt lagring) inntil vi har undersøkt innsigelsene.
 • Du har rett til å protestere mot vår behandling av opplysninger om deg som er basert på en interesseavveining, og du har rett til å protestere mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring. Dette innebærer at vi ikke lenger kan behandle opplysningene.
 • Dataportabilitet: Du har rett til å be om å få overført personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig eller til deg selv, dersom behandlingen er basert på samtykke eller en avtale med deg. Opplysningene vil bli utlevert i et strukturert, alminnelig anvendelig og maskinlesbart format
 • Tilbaketrekking av samtykke: Dersom behandlingen er basert på samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Vi må da stanse videre behandling og slette opplysningene dine.
 • Klage til Datatilsynet: Dersom du ikke er fornøyd med måten vi behandler personopplysninger eller mener at vi bryter personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet. Informasjon om hvordan du skal gå frem for å klage finner du på www.datatilsynet.no.

 

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Personvernerklæringen vil bli endret etter behov, for eksempel ved endringer i behandling eller regelverk. Siste versjon av erklæringen finnes til enhver tid på vår nettside www.akvariet.no. Vi vil varsle særskilt ved større endringer.