Besøk Akvariet med barnehagen eller skolen

Skoler og barnehager i Bergen kommune har avtale om GRATIS adgang fra 1. september til 31. mai i 2021.

GRUNNET NÅVÆRENDE SITUASJON ER DET IKKE MULIG MED SKOLE/BARNEHAGEBESØK I APRIL 2021.

Barnehager, barneskoler og ungdomsskoler i Bergen Kommune har GRATIS inngang for barn/elever og inntil tre voksne pr gruppe (15 barn) i perioden 1. september – 30. april.
Vi gjør oppmerksom på at attest fra skole/barnehage medbringes for dokumentasjon, ellers kan man måtte betale for besøket. Tilbudet gjelder i ukedager og kun i skoletiden. For skoler gjelder tilbudet ikke i skoleferier som høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie, samt planleggingsdager og offentlige fridager og inneklemte dager. 
 
Andre skoler, inkludert VGS, SFO* og BARNEHAGE**
Barn/elev/lærer/ansatt
110,- pr. person
Voksenopplæring
180,- pr person
Foreldre som ønsker å delta
Full pris
Åpen barnehage
110,- pr. person

Vår/sommer
Barn/elev/lærer/ansatt
Ukedager 1. mai til skoleslutt / fra skolestart til 31. august
110,-
pr. person
Voksenopplæring
Ukedager 1. mai til skoleslutt / fra skolestart til 31. august
180,- pr person
Foreldre som ønsker å delta Full pris
Barn/elev/lærer/ansatt
Sommerferie
Full pris
*SFO-pris gjelder og en uke etter skoleslutt og en uke før skolestart i ukedager.
**Barnehagepris gjelder så lenge barnehagen er åpen.

Denne ordningen gjelder for både kommunale og private skoler/barnehager. Vi gjør oppmerksom på at attest fra skole/barnehage medbringes for dokumentasjon. Dersom elever kommer uten lærer skal dette avklares i god tid før besøket og regel om dokumentasjon gjelder. 
Ønsker man faktura tilsendt må skole/barnehage ha med rekvisisjon med tydelig fakturaadresse, antall og hva fakturaen skal merkes med. Besøksgrupper på flere enn 5 pers (som ønsker å betale ved ankomst ), ber vi betale samlet da dette fort kan forårsake lange køer. Tilbudet gjelder ikke skoleferier som høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie, samt planleggingsdager og offentlige fridager og inneklemte dager.
PRIS FOR OMVISNING
1. september til 30. april 
for grupper på inntil 20 personer (45 min.)
Gjelder kun i ukedager fra 1.
september 2020  til 30. april 2021. 
1500,-
pr. guide
1. mai til 22. august
for grupper på inntil 20 personer (45 min.)
Gjelder fra 1. mai 2021 – 31. august 2021.
2500,-
pr. guide


Omvisning må bookes i god tid før besøket, vi må ta forbehold om at vi har ledig kapasitet. Dessverre er det ingen mulighet for omvisning i juli mnd.
Det er dessverre ikke mulig med “vanlig” omvisning før sommeren 2021. Vi tilbyr nå PRESENTASJONER for grupper på maks 20 personer pr. gruppe. Man velger 1 tema, 15-20 min. kr 2000,- (kr 1000 for skoler i ukedager).

Tema Akvariene: Omvisning i Rotunden der du får et dypdykk og lærer mer om alt det fantastiske som befinner seg under overflaten med fokus på den norske marine fauna.

Andre mulige tema her kan være en omvisning med fokus på fiskene som lever i haitanken, det viktige temaet, plast i havet, eller hvordan ulovlig utsetting av fisk påvirker faunanen vår.

Tema Tropisk avdeling: 
Tropisk guiding, hvor man møter dyrene som bor i litt varmere strøk inkl. besøk i krokodillekjelleren hvor de Filippinske krokodillene bor.

Tema Utendørs: 
Omvisning på uteområdet der du får møte Bøylepingvinene og våre California sjøløver Amy og Kim. 

 

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss?

Send oss en melding her:

Ta kontakt