Trening er viktig, også for sjøløver!

Det å jobbe og trene med eksotiske dyr ved Akvariet i Bergen er både utfordrende og spennende! Det dukker gjerne opp problemstillinger som er helt annerledes enn ved hold og trening av husdyr som hund og katt.

I denne artikkelen vil dyrepasser Mariel på Akvariet gå nærmere inn på hvordan vi trener californiasjøløvene våre Kim og Amy, for å best mulig kunne ivareta deres helse og trivsel.
 

Med dyrevelferd i fokus

Alle dyr som lever under menneskelig omsorg har individuelle behov som må dekkes for å sikre dyrenes trivsel. Dette er et ansvar som en hver dyreholder har, og noe vi ved Akvariet i Bergen jobber aktivt med på daglig basis.

For Kim og Amy er behovene mange! Mat som fisk og bløtdyr med næringsinnhold tilpasset sjøløvene er en grunnleggende faktor for god helse. Dyrene skal også kunne bruke sansene sine aktivt; de skal stimuleres fysisk og mentalt, de skal utforske, leke og ha positivt samvær med sine artsfrender.

De må også få tilgang til veterinærmedisinske undersøkelser og behandling ved behov.
 

Daglige undersøkelser

Hver eneste dag klokken 10.00 starter den første treningsøkten for sjøløvene ved Akvariet i Bergen. Kim og Amy har sine faste stasjoner hvor de ivrig møter opp. Dagens første trening består av en rekke undersøkelser som sjøløvene gladelig deltar i. De åpner munnen på signal fra sin trener, og viser frem en imponerende tannrekke bestående av friske, svarte tenner.

Sunne sjøløvetenner skal nemlig være svarte!


Helsesjekk gjennomføres hver dag
 


Sjøløvene viser deretter frem alle fire loffer og lar dyrepasserne stryke på og kjenne at alt er som det skal være. Dyrene blir også bedt om å åpne øynene skikkelig, slik at uregelmessigheter lettere kan oppdages.
 

Alle atferder som utføres bærer tydelig preg av rutine og tillit. Daglige undersøkelser skaper trygghet og forutsigbarhet for dyrene når de til slutt skal møte «den ekte» veterinæren.

$section['image-alt-' . ($i + 1)]
$section['image-alt-' . ($i + 1)]
$section['image-alt-' . ($i + 1)]
Det å ta sjøløven med til veterinær er ikke så lett!

Å ta en sjøløve med på besøk til veterinæren er derimot ikke så enkelt. En hunn californiasjøløve veier i underkant av 100 kg og vil aller helst ha sjøvann tilgjengelig til enhver tid.

Derfor kommer heller veterinæren på besøk til Akvariet i Bergen når det er dags for sjøløvenes månedlige helsekontroll.
 


Frivillig

Ved Akvariet i Bergen blir veterinæren ønsket velkommen av to ivrige sjøløver som gjerne vil vise seg frem. Det innebærer nemlig både lek og moro; for ikke å snakke om at dyrepasserne alltid har med seg noe godt!


Amy viser hvor flink hun er til å ta øyedråper.


Å trene dyr til å delta på undersøkelser ved hjelp av positiv forsterkning er veldig effektivt, og har vært praktisert på eksotiske dyr i en årrekke. Frivillige undersøkelser uten bruk av bedøvelse gjør situasjonen mindre risikofylt for sjøløvene, de har mulighet til å gi uttrykk for eventuelle ubehag forbundet med undersøkelsen og det blir enklere å jobbe for både veterinær og dyrepasser.
 

Sjøløvene trener også på spennende atferder med mye fart og høye hopp! Høyernergiske atferder er berikende og sunt for dyrene og ikke minst holder det dem i god fysisk form.

Trening for helsen

Ved å trene dyr som lever under menneskelig omsorg får vi et godt innblikk i dyrenes psykiske og fysiske helse. Dyrepasserne får mulighet til å undersøke sjøløvene hver eneste dag og små uregelmessigheter blir raskt fanget opp og kan ved behov tas videre med veterinær.
 

Mye arbeid, kunnskap og forståelse ligger til grunne for et vellykket samarbeid mellom sjøløvene og dyrepasserne.

 

 

 

Møt sjøløvene Kim og Amy

 


Flere artikler