Nye Akvariet skal bli verdensledende

Nye Akvariet skal bli verdensledende

Om få år flytter Akvariet i Bergen fra Nordnes til Dokken. Nye Akvariet blir noe helt annet enn det vi kjenner i dag.

Nye Akvariet

Nye Akvariet blir noe helt annet enn det vi kjenner i dag, og skal ved hjelp av kunnskap, teknologi og moderne løsninger styrke Bergen som verdens havhovedstad, og være en grunn i seg selv for turister til å besøke Norge. Arbeidet med nye Akvariet har pågått i ca tre og et halvt år.

 

Dagens akvarium

Dagens bygg er fra 1960, og mye av det tekniske utstyret er også fra den gang og har et enormt vedlikeholdsetterslep.

– Vi har heller ikke arealer å vokse i på Nordnes, og da det ble klart at vår nærmeste nabo Havforskningsinstituttet skal flytte til Dokken og samlokaliseres med Fiskeridirektoratet, betydde det at de vi i dag deler infrastruktur med forsvinner fra Nordnes. Dette er kostander vi ikke vil klare å bære alene, så etter en grundig og strukturert prosess ble det klart at vi går for å videreføre Akvariet på ny lokasjon på Dokken sammen med Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, forteller administrerende direktør ved Akvariet i Bergen, Aslak Sverdrup.
 

– Bergen kommune har flere parallelle prosesser knyttet til utviklingen på Dokken, og vi opplever at vi er hjertet i denne utviklingen, der det er bredt ønske om å ha Akvariet som pionerprosjekt med oppstart sammen med de andre, sier han.

 

Nasjonalt prosjekt

Sverdrup påpeker at nye Akvariet også er et nasjonalt prosjekt som vil være med på å befeste Bergens posisjon som verdens havhovedstad.

– Byen har allerede det sterkeste kunnskapsmiljøet, i tillegg til forvaltningen og næringslivet knyttet til havet. Gjennom å bygge et verdensledende kunnskapssted i Bergen gir vi et viktig bidrag både til Norge og til byen. Som stiftelse har vi en forventing om å få tildelt en tomt til en symbolsk pris, men det er viktig at dette skjer på en skikkelig og demokratisk måte, og forankres i bystyret. Jeg tror vi kan ha en tomteløsning klar i første kvartal neste år, håper Sverdrup.

Rødstål
Blekksprut
Blåsstål

Bred politisk støtte

Arbeidet med nye Akvariet har vært gjennom en grundig forankringsprosess, og prosjektet har bred politisk støtte, både lokalt og nasjonalt.

– Stortinget har gjennom fire merknader i nasjonalbudsjettet for 2020 bedt regjeringen om å prioritere prosjektet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at Statsbygg skal gjennomføre reguleringen for Akvariet i sammenheng med Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Alle offentlige nivåer stiller seg bak og har bidratt med midler, både i revidert nasjonalbudsjett og fra fylke og kommune. Vi jobber også med finansiering på privat side, og ser for oss en 50/50-dekning i forstudiet, forteller Sverdrup.

 

Skal endre forholdet vårt til havet

Som en del av forprosjektet har Akvariet hatt en grundig gjennomgang av hele sitt DNA.

– Det har vært viktig for oss å finne ut hvor vi står i dag, hva vi vil fremover, hvem vi er til for, hvilket bidrag vi skal gi til samfunnet, hvilke tjenester vi skal levere, og hvor vi står med tanke på kultur, løfter og ambisjoner.

Det som er klart er at Akvariet skal skape verdier for de besøkende, for alle tilknyttede kunnskapsmiljøer, næringslivet, innbyggerne og dyrene som bor her. Misjonen er å endre folks forhold til havet gjennom altoppslukende sanseopplevelser og kunnskapsformidling.

– Hver gang du kommer på besøk skal du ha et annet forhold til havet enn da du kom. Vi har som visjon å gjøre flest mulig til aquaianere i jordklodens tjeneste. Vi skal ta posisjon, og bidra til å befeste og forsterke Norges rolle som havets hovedsete i verden, med Bergen som hovedstad. Nye Akvariet skal være en grunn i seg selv for utlendinger til å besøke Norge og Bergen som reisemål, forteller Sverdrup, og ønsker også at Bergensere og vestlendinger skal vokse opp på Akvariet og lærer det de trenger å vite om klima og hav nettopp her.

– Vi skal bygge et helt nytt og profesjonelt opplegg rundt dette, sammen med forskere og krefter fra undervisningsinstitusjonene. Vi skal ha en rolle i den nasjonale undervisningen, understreker han.

 

 

Et helt annerledes akvarium

Hva vil så det nye Akvariet inneholde for at de skal kunne nå de høye målene og visjonene?

– Vi skal bygge noe som er helt i verdenstoppen, og jobber nå strategisk med innholdet. Det som er klart er at nye Akvariet kommer til å bli noe helt annet enn slik vi har kjent det de siste 60 årene.

 

For det første blir det mye større, men innholdet vil også bli lagt opp på en helt ny måte. Vi skal selvsagt ha fisk og dyr, men det er helt avgjørende at de får god plass og den ypperste dyrevelferd. Dette vil bety at største dyrene som ville krevd mest plass, vil fremstå i digital form i det nye Akvariet.

– Ved hjelp av moderne og fleksible teknologiske løsninger skal vi skape meditative gode blå opplevelser for alle som kommer på besøk. Det skal være spennende og gøy, og trigge nysgjerrighet og kunnskap. Vi skal fokusere på de fantastiske mulighetene som ligger i havet som ressurs, men også på utfordringene, blant annet knyttet til plast og klimaendringer. Vi ønsker å øke kunnskapen om hav og bærekraften, og har også som mål at nye Akvariet i seg selv skal være det mest bærekraftig i verden, forteller Akvarie-sjefen. 

 

Veien videre

Akvariets masterplan var klar i desember 2020, målet er å utlyses en arkitektkonkurranse våren 2021, som kan gjennomføres på ettersommeren. Sverdrup forteller at om finansieringen kommer på plass, kan nye Akvariet stå ferdig allerede i 2025.

– Det er det vi jobber for gjennom en finansiering med offentlig-privat samarbeid. Vi forventer at den nasjonale delen av finansieringen både kommer på plass til riktig tid og at den er tilstrekkelig for at et nasjonalt megaprosjekt som dette kan løftes. Vi må jobbe godt inn mot statsbudsjettene fremover, men opplever stor positivitet og velvilje. Arbeidet er også i full gang inn mot næringslivet og private bidragsytere.

Det er bare å begynne å glede seg!

Flere artikler

Californiasjøløven Fiona

Californiasjøløven Fiona

Dagen idag startet som håpets dag. Vår yngste sjøløve, Fiona, har i en tid slitt med sykdom og vi har prøvd flere ulike behandlinger før en klinisk undersøkelse var det eneste alternativet for å prøve å finne ut hva som feilet henne.

Les mer

Velkommen til utstillingen

Velkommen til utstillingen "Fading Faces"

Torsdag 25. februar åpner utstillingen FADING FACES – Animals of the past in the forest of the ghost av Karl-Kristian Jahnsen Hus på Akvariet i Bergen.

Les mer

Akvariet søker samarbeidspartner innen kafe, catering og event

Akvariet søker samarbeidspartner innen kafe, catering og event

Anbudsinvitasjon: Virksomhetsområdene vi har er kafedrift med uteservering, kurs og møteaktivitet, bursdagsselskap, selskap i stemningsfulle Rotunden og Storsalen, familiedager og events. Her finnes mange muligheter for den rette samarbeidspartneren.

Les mer