Visjon: LæreLyst

Akvariets formålsparagraf 1960

Akvariet har som målsetting å spre kunnskap om livet i havet ved å gi publikum en representativ fremstilling av norsk marin fauna og en instruktiv innføring i dyrelivet i havet med sikte på å øke kunnskapen om havets dyreliv og å vekke interesse for og forståelse av naturgrunnlaget for norsk fiske, fangst og havbruk.

Akvariets visjon 

Norsk marin fauna er en av våre viktigste næringer, en del av et ømfintlig, globalt økosystem og dypt fascinerende. Samfunnet har alt å tjene på at våre besøkende fra inn- og utland, små og store, forstår at det er nære sammenhenger mellom det man finner under nærmeste brygge og vilkårene for alt liv på jorden. Å spre kunnskap om norsk marin fauna var i sin tid selve grunnlaget for å etablere Akvariet i Bergen. Det forandrer seg aldri. Når vi likevel har mange dyr fra andre deler av verden, er det for å gi opplevelsen av mangfold og sammenheng. Vi tror at vi best oppfyller ambisjonen om å vekke begeistring og interesse for norsk marin fauna ved å tilby opplevelser sammen med dyr som har det godt. Besøker du Akvariet skal du sitte igjen med en opplevelse for livet, litt klokere og med en sterk trang til å lære mer.

Dette kaller vi: LæreLyst