Besøk Akvariet med skolen eller barnehagen

Skoler og barnehager i Bergen kommune har avtale om GRATIS adgang i høst-/vintersesongen fra 1. september til 30. april.

Barnehager, barneskoler og ungdomsskoler i Bergen Kommune har GRATIS inngang for barn/elever og inntil tre voksne pr gruppe (15 barn) i perioden 1. september – 30. april.

Vi gjør oppmerksom på at attest fra skole/barnehage MÅ medbringes for dokumentasjon.  Tilbudet gjelder i ukedager og kun i skoletiden. Tilbudet gjelder ikke skoleferier som høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie, samt planleggingsdager og offentlige fridager og inneklemte dager. 

 

Andre skoler, inkludert VGS og SFO*

Barn/elev/lærer/ansatt  100,- pr. person
Voksenopplæring 175,- pr person
Foreldre som ønsker å delta Full pris
Åpen barnehage 100,- pr. person

*SFO-pris gjelder og en uke etter skoleslutt og en uke før skolestart i ukedager.
*Barnehagepris gjelder så lenge barnehagen er åpen. Bekreftelse medbringes. 

Vår/sommer:
Barn/elev/lærer/ansatt
Ukedager 1. mai til skoleslutt / fra skolestart til 31. august
100,-
pr. person

Voksenopplæring

Ukedager 1. mai til skoleslutt / fra skolestart til 31. august

175,- pr person
Foreldre som ønsker å delta Full pris
Barn/elev/lærer/ansatt
Sommerferie
Full pris

Denne ordningen gjelder for både kommunale og private skoler/barnehager. Vi gjør oppmerksom på at attest fra skole/barnehage MÅ medbringes for dokumentasjon.
Ønsker man faktura tilsendt må skole/barnehage ha med rekvisisjon med tydelig fakturaadresse, antall og hva fakturaen skal merkes med. Besøksgrupper på flere enn 5 pers (som ønsker å betale ved ankomst ), ber vi betale samlet da dette fort kan forårsake lange køer.

PRIS FOR OMVISNING

1. september til 30. april 
for grupper på inntil 20 personer (45 min.)

Gjelder kun i ukedager fra 1.

september 2018  til 30. april 2019. 

1500,-
pr. guide

1. mai til 22. august
for grupper på inntil 20 personer (45 min.)

Gjelder fra 1. mai 2018 – 31. august 2018.

2500,-
pr. guide

Omvisning må bookes i god tid før besøket, vi må ta forbehold om at vi har ledig kapasitet. Dessverre er det ingen mulighet for omvisning i juli mnd.

 

Tema Akvariene:
Omvisning i Rotunden der du får et dypdykk og lærer mer om alt det fantastiske som befinner seg under overflaten med fokus på den norske marine fauna.

Andre mulige tema her kan være en omvisning med fokus på fiskene som lever i haitanken, det viktige tema “Et hav av søppel” eller hvordan ulovlig utsetting av fisk påvirker faunanen vår.

Tema Tropisk avdeling: 
Tropisk guiding, hvor man møter dyrene som bor i litt varmere strøk inkl. besøk i krokodillekjelleren hvor de Filippinske krokodillene bor.

Tema Utendørs: 
Omvisning på uteområdet der du får møte Bøylepingvinene og våre California sjøløver Amy og Kim. 

 

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss?

Send oss en melding her:

Ta kontakt