Aquaponics

REDUSERER BEHOVET FOR NYTT VANN
På Akvariet kan du nå se et demonstrasjonsanlegg for Aquaponics, anlegget illustrerer prinsippene bak aquaponics. Her blir fiskenes avfallsprodukter omdannet ved hjelp av mikroorganismer og sirkulert til plantene som utnytter avfallsproduktene til næring. Vannet blir deretter ført tilbake til fiskene. Dette reduserer behovet for nytt vann.

 

SAMARBEIDSPROSJEKT
Prosjektet «Etablering av et demonstrasjons­ anlegg for integrert produksjon av fiskene, planter og formidling av integrert matproduksjon» er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Akvariet i Bergen, Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk Landbruksrådgiving Veksthus, Salmon Group, Ocean Forest AS, Skolelaboratoriet i realfag ved Universitetet i Bergen, samt de videregående skolene Amalie Skram, Bergen Katedralskole og Hjeltnes. Prosjektet vil undersøke biologiske, teknologiske og visuelle krav, samt formidlings­ og undervisningstema knyttet til integrert matproduksjon.

 

ELDGAMLE RØTTER
Aquaponics har eldgamle røtter. Aztecene i Mexico dyrket jordbrukøyer kalt chinampas med aquaponics og i Sør-Kina, Thailand og Indonesia ble det dyrket ris i kombinasjon med fisk på rismarkene på denne måten.

10 X

AQUAPONICS KAN HA OPP TIL 

10 GANGER MER GRØNNSAKS-PRODUKSJON PÅ SAMME TID 

OG AREAL SOM KONVENSJONELLE JORDBRUKSSYSTEMER.