Ulovlig utsetting av fisk

Det finnes mange måter man kan innføre arter der de ikke hører naturlig hjemme. Ofte tenker man ikke engang over at man setter ut fisk ulovlig. Sports fiskere som tar med seg levende agn er vanlig (på tross av et strengt forbud mot dette), og ofte ser vi at dette fører til at agnet overlever i sitt nye habitat. Dette er bare ett eksempel.

Utsetting av fisk kan ha store konsekvenser for fiske- og dyrelivet ellers, og vann har en tendens til å henge sammen med annet vann via elver, bekker og vassdrag. Arter kan formere seg voldsomt på bekostning av andre der de ikke har noen naturlige fiender. Neste gang du får lyst til å sette ut fisk, tenk på historiene du har hørt om kaniner i Australia eller brunsnegl her hjemme…

– Ikke sett ut fisk, fisk på det som er, og må du absolutt ha en art, så er det bare å sette seg i bilen å komme seg til nærmeste lokalitet  DER DEN FINNES NATUrLIG.