Bøylepingviner (Pygoscelis papua)

Bøylepingviner er den tredje største av alle pingviner og kan veie fra 4,9 til 8,5 kilo. De er de raskeste av alle pingviner, både til lands og til vanns, og kan svømme i 36 km/t.

Latinsk navn: Pygoscelis papua.

Status: Nær truet. (IUCN rødliste)

Trusler: Global oppvarming, overfiske og ødeleggelse av leveområdene.

Fiender: Leopardsel, sjøløver og spekkhoggere. På land er eneste trussel, i voksen alder, oss mennesker.

Diett: Krill, fisk og blekksprut.

Lever på den sørlige halvkule. De forekommer i størst antall på Falklandsøyene, Sør Georgia, og Kerenguelen-øyene, men de finnes på flere andre øyer også, blant annet norske Dronning Mauds land.

Pingviner har en tettere benstruktur enn fugler som kan fly, og har den høyeste tettheten av fjær pr. cm. av alle dyr. Det er blitt observert pingviner som har dykket i over tolv minutter på ett dykk. Våre Bøylepingviner er den tredje største av alle pingviner. De veier fra 4,9 til 8,5 kilo, og er de raskeste av alle pingviner - både til lands og i vann. I det våte element kan de svømme opp mot 36 km/t. De kan gjennomføre opptil 450 dykk per dag for å jakte etter mat, og kan dykke helt ned til 200 meter under havoverflaten.

Hver vår legger pingvinene på Akvariet egg. Hvert par legger vanligvis to egg hver, der begge deltar i ruging og mating av kyllingen. Vi pleier å få kyllinger hvert år, og det er en fantastisk opplevelse å se omsorgen begge foreldrene viser egg og kyllinger. Pingvinene ruger vanligvis en drøy måned, før klekkingene begynner i juni eller juli. Den tidligste klekkingen vi har hatt på Akvariet, var på selveste 17. Mai.

I naturen blir vanligvis ikke bøylepingviner eldre enn 15 – 20 år, men vi er så heldige å ha to pingviner som fyller 34 år i 2021.

Av de som er født her på Akvariet, har vi blant annet Erik Pingleklepp, majestetiske Pingrid Aleksandra, og nebbete og sære Erna. Ett av de mest trofaste parene vi har her på akvariet, er Pondus og Herman Piele. Dette er to gutter, noe som ikke er uvanlig i naturen, blant mange dyrearter. De har vært steforeldre flere ganger, og utført jobben helt perfekt.