Filippinsk Krokodille (Crocodylus mindorensis)

På Akvariet har vi to Filippinske Krokodiller – en hunn og en hann. Akvariet er med i et bevaringsprogram for denne arten der målet er å oppnå en levedyktig bestand utenom områdene på Filippinene der arten lever vilt. 

Utbredelse: Filippinene
Størrelse: 2-3 meter

Diett: Fisk, snegler, reker, slanger, fugler og små pattedyr 

Levested: Ferskvann; myrer, dammer, bekker og elver i jungelen 

Vernestatus: Kritisk truet (IUCN rødliste) CITES I – Utrydningstruet og beskyttet

Denne utrydningstruede arten er sjeldnere enn kjempepanda! Den er helt ufarlig, men det at den lever side om side med verdens farligste og største krokodilleart Saltsvannskrokodillen, gjør at folk i området er redd og jakter på den.

Denne lille ferskvannskrokodillen finnes bare på Filippinene. Man antar at den tidligere var svært utbredt på alle de største øyene i landet, men i dag finnes den kun på noen få områder.

Filippinske krokodiller er gyllenbrune som unge og blir mørkere når de blir eldre. Hunnene bygger reir av løv, kvister og jord i den tørre årstiden i juni og juli. Da legger hunnen mellom15 og 25 egg. Både hunnen og hannen passer på reiret til eggene klekkes etter 65-85 dager.

Nedgangen i antall individer i naturen skyldes en rekke faktorer, men ødeleggelse av leveområder er den største utrydningstrusselen. Dynamittfiske har hatt en negativ effekt både på habitatene og dyrelivet, og det ble tidligere også jaktet på krokodillene. Den filippinske krokodillen er klassifisert som kritisk truet på IUCNs rødliste og har CITES I status. Det er satt i gang flere bevaringsprosjekter for å hjelpe den filippinske krokodillen.

Nordre Sierra Madre Naturpark i Isabela-provinsen er det største vernede område i landet. Dette området er hjemmet til et stort antall endemiske og truede arter som har blitt sjeldne eller utryddet andre steder på Filippinene.