Kreps

Har du lyst å støtte Stiftelsen Akvariet i Bergen?

LæreLyst om livet i havet!

Stiftelsen Akvariet i Bergen sin visjon er  LæreLyst om livet i havet, formiding av dette viktige temaet og det å ta vare på dyrene våre er vår hovedoppgave. Både dyrepasserne og dyrene trives aller best med MANGE gjester. Akkurat nå er det dessverre ikke mulig
på grunn av Corona-tiltakene. Så siden dere ikke kan besøke oss, besøker vi heller dere, da gjennom skjermen.

Gjennom live-sendinger fra Akvariet og episoder på YouTube som vi har kalt "Tett på dyrene", kan du ta del i livet på Akvariet uansett - når du vil.

Dette er gratis, men vi har under disse sendingene fått spørmål hvordan dere kan støtte oss. Har du lyst til å støtte oss, er det fullt mulig via VIPPS.

VIPPS til Stiftelsen Akvariet i Bergen #505120

P.S.
Selv om Akvariet er stengt for publikum for tiden, kan vi ikke stenge ned. Dyrene må ha like godt stell, stimuli, trening og fôr som vanlig. I tillegg må hele anlegget være i full drift med det dette krever av strøm, varme, vannpumper, osv. Så hver krone kommer godt med!

 

Akvariets formålsparagraf 1960

Akvariet har som målsetting å spre kunnskap om livet i havet ved å gi publikum en representativ fremstilling av norsk marin fauna og en instruktiv innføring i dyrelivet i havet med sikte på å øke kunnskapen om havets dyreliv og å vekke interesse for og forståelse av naturgrunnlaget for norsk fiske, fangst og havbruk.